Teacher Attendance

Select Date Select Month Select Year Select Date

Thursday

Attendance of Teacher

14-09-2017

id Name Status
6 MD. ARIFUL ISLAM
7 RAMPADA BISWAS
8 RATAN KRISHNA HOWLADER
9 MD ABDUL KHALEQUE
10 SHAHANA SULTANA
11 MOLLAH AFURUL ISLAM
12 HEMONTA KUMAR GHOSH
14 MUNSHI SALAHUDDIN JUNNUR
15 SEKHAR RANJAN PAUL
16 MD. ABDUS SAMAD
17 MD.MIZANUR RAHMAN
18 ROKSHANA YESMIN
19 MANASI RANI HOWLADER
20 DULALI DAS
21 KANIKA RANI
22 NAHAR PARVIN
23 MD SYED AHMED
24 PRATIMA SAHA
25 SHEIKH REZAUL KARIM
26 MOLLAH MOKSED ALI
28 ASHEEM KUMAR KUNDU
29 MOHAMMAD AKHTERUZZAMAN KHAN
30 AMARESH CHANDRA GHOSH
31 MD.HARUN UR RASHID
32 MD.RAIS UDDIN AHMED
33 MD. ABDUL HALIM HOWLADER
34 MD. TARIKUL ISLAM
35 NAZMA CHOWDHURY
36 SALEH AHMED
37 KAMRUN NAHAR
38 SARDER BADIR HOSSAIN
39 TAPOS KUMAR SAHA
40 GITIKA RANI BACHHER
41 SYED MAHMOODUR RAHMAN
42 SHARIFA KHANAM
43 SUSHANTA KUMAR MALLICK
44 SCHEKHAR RANJAN MONDAL
45 CHINMOY KUMAR DAS
46 MD. SHAFIQUL ALAM
48 MD. SHAHEEN ALAM
50 MD AMANAT ALI HALDER
51 M. Z. FERDAUSH
52 RUBINA AKTER POLY
54 S. M. NOWSAD MOHIT
55 SUDIP BISWAS
56 SK. SIRAJ HOSSAIN
58 GAZI FARHAD HOSSAIN
59 SREEBASH BISWAS
60 DABASHISH DHALI
61 MD.MAHFUZZAMAN
62 MALAYA KANTI GAIN
63 G.M. SOHEL RANA
Total Present 0 And Absent 0